Kurs i läkemedel till barn!

Publicerad
2016-04-24 14:40:00
Uppdaterad
2016-06-09 11:26:52
Skribent
Estelle Naumburg

Hej alla!

 

 

Välkommen till utbildningsdagen ”Läkemedel till barn- vad behöver Du veta?”

Efter förra årets succé kommer vi att erbjuda utbildningen igen under hösten 2016. Denna gång dela

vi upp kursen på två (halva) dagar torsdag/fredag 13-14 oktober för att ge bättre möjlighet till samtal

och diskussioner.

Vem riktar sig utbildningsdagen till? I första hand till läkemedelsintresserade barnläkare och kliniska

farmakologer men även andra intresserade t.ex. från industri och myndigheter är välkommen.

Vi erbjuder en utbildning om barn och läkemedel som tar ett brett grepp om ämnet och täcker basal

pediatrisk farmakologi och farmakokinetik, biverkningar hos barn samt pediatriska aspekter på

kliniska prövningar och läkemedelsutveckling. Utbildningen är en del i ett utbildningsprogram som

GRiP (Global research in Pediatrics) har tagit fram. Utbildningen har hållits 15 gånger under de

senaste tre åren i olika delar av världen, bl. a. flera europeiska länder, Sydamerika, Australien och

Indien. Omkring 950 personer har deltagit.

Föreläsare under utbildningsdagen:

Kalle Hoppu, docent, barnläkare och klinisk farmakolog, verksam som chef för finska

Giftinformationscentralen. Kalle har mångårig forskningserfarenhet inom pediatrisk klinisk

farmakologi och startade 2007 det finska nätverket för kliniska prövningar, FinPedMed.

Anders Rane, senior professor i klinisk farmakologi vid Karolinska Institutet, f.d. överläkare, och en

svensk förgrundsfigur för forskning inom området barns läkemedelsmetabolism. Vice ordförande i

Intresseföreningen Barn och läkemedel.

Datum: 13-14 oktober 2016

Plats: Krägga Herrgård, ca 50 km utanför Stockholm, transport T/R från Stockholm C

Kursavgiften: 3800,- kr inkl. moms. Anmälan är bindande!

I avgiften ingår:

– Utbildningsmaterial

– Övernattning i enkelrum

– Lunch, fika och tre-rätters middag

Anmälan: senast 2016-08-15, till christiane.garnemark@vgregion.se

Arrangörer: Svenska Barnläkarföreningens Intresseförening Barn och läkemedel tillsammans med

GRiP (Global Research in Pediatrics), en europeisk organisation med EU-stöd för att öka kunskapen

om barn och läkemedel*.

*GRiP är en internationell expertgrupp inom GRiP-nätverket med bakgrund inom barnmedicin och

barnfarmakologi vilken strävar efter att förbättra barns hälsa i världen genom att stimulera forskning och

förmedla information om säkert användning av läkemedel för barn. Projektet har finansierats med EU-medel

under de senaste fem år (European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological

development and demonstration under grant agreement no 261060). En förlängning av programmet är

beslutad till 2017.

 

forum Kommentarer

Kommentera