Årsmötet-minnesanteckningar

Publicerad
2016-06-08 09:48:26
Uppdaterad
2016-06-08 11:33:44
Skribent
Estelle Naumburg

Årsmöte 2016-04-28

BLF´s Intresseförening för barn och läkemedel

 1. Mötet öppnas.
 2. Sittande ordförande och sekreterare väljs för årsmötet, dvs Estelle Naumburg och Jenny Kindblom. Christiane Garnemark är justerare.
 3. Årsmötet har varit behörigt sammankallat .
 4. Föregående årsmötesprotokoll godkänns.
 5. Verksamhetsberättelse 2015 som ligger på hemsidan gås igenom.
 6. Ekonomisk rapport och revisorsberättelse gås igenom. Revisor saknas men kassören Synnöve Lindemalm har sammanställt föreningens ekonomi.
 7. Årsmötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Val av ny styrelse, revisor samt revisorssuppleant. Katarina Wide har valt att avgå och ska ersättas. Förslag på ersättare är Lisa Forsberg som är barnläkare och nyligen har disputerat inom området barn och läkemedel. Förslag på revisor är Michal Odermarsky barnläkare från Karlskrona. Årsmötet väljer in Lisa Forsberg som ledamot i styrelsen och Michal Odermarsky som revisor.
 9. Val av valberedning. Jonas Ludvigsson avgår i och med årsmötet. Katarina Wide har tackat ja att bilda ny valberedning och Elin Kimland tackar ja vid sittande möte. Årsmötet väljer dessa två att ingå i valberedningen för 2017.
 10. Framtidsfrågor, planering. Anders och Estelle arbetar med SwedPedMed som så småningom ska knoppas av från föreningen. Christiane och Gustav arbetar med kurs och barn och läkemedel i GRiP´s regi hösten 2016.
 11. Övriga frågor, tips. Kurser är ett bra sätt att synas och att marknadsföra oss. Många tänker inte på att ökad kunskap om läkemedel behövs, då kan en kurs fungera som ögonöppnare. Samarbete med sjuksköterskeföreningen föreslås. Tydligare på hemsidan när vi uppnått delmål, Estelle skriver månadsbrev. Förslag om att detta nyhetsbrev ska ta upp tex LV´s nya behandlingsrekommendationer, lägga upp länkar. Vi bör kartlägga vilka barnkliniker som har läkemedelsansvariga och hur många som har farmaceuter, kanske via enkät.
 12. Mötet avslutas

 

 

forum Kommentarer

Kommentera