2024 – Vårens artikel

Publicerad
2024-01-02 15:47:54
Skribent
Christiane Garnemark

Developmental pharmacology–drug disposition, action, and therapy in infants and children – PubMed (nih.gov)

DOI: 10.1056/NEJMra035092

Här kommer tips om en 20-år gammal men mycket bra och grundläggande artikel för alla som vill lära sig något om pediatrisk farmakologi.

Artikeln har citerats många gånger och bilden nedan används gärna i diverse föreläsningar om pediatrisk farmakologi.