Årsmöte för BLF’s Intresseförening för barn och läkemedel

Datum
2021-09-30

Kallelse och agenda till årsmöte för
BLF´s Intresseförening för barn och läkemedel

Datum/tid: Torsdag, den 30 september 2021, kl. 15:30-16:30

Plats:           Aula Medica, Lokal Eva och Georg Klein alt. möjlighet att ansluta via Teams

Agenda

  1. Mötet öppnas
  2. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
  3. Fråga om mötet varit behörigt sammankallat
  4. Godkännande av föregående årsmötesprotokoll
  5. Verksamhetsberättelse 2021
  6. Ekonomisk rapport och revisorsberättelse
  7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  8. Val av ny revisor
  9. Val av valberedning
  10. Övriga frågor

 

Har ni önskemål om frågor som ska tas upp som övriga frågor maila mig så uppdatera jag agendan. Vill ni ansluta via teams så hör av er till mig senast tisdag 28 september så skickar jag en länk till er.

Hälsningar

Christiane Garnemark, Ordförande i BLF’s Intresseföreningen för Barn och Läkemedel (BOL)

mail: christiane.garnemark@vgregion.se