BOLs program på Barnveckan den 10 april 2024

Datum: 2024-04-10


BOL’s programförslag för Barnveckan 2024 i Linköping med tema:

”Läkemedelssäkerhet, nya utmaningar och etiska aspekter”

  Förslag Ansvarig
08:15-09:00 Ökad Läkemedelssäkerhet genom kommunikation mellan professionerna Karin Melbin & Frida Blomgren

 

09:05-09:50 Etiska dilemma kring läkemedelsbehandling Synnöve Lindemalm & Lars Sandman
09:50-10:25 Paus  
10:25-11:10 Kliniska studier av barn – det gäller oss alla Jenny Kindblom
11:15-12:00 Läkemedelsinformation och patientsäkerhet ePed-redaktion Stockholm
12:00-13:15 Lunch  
13:15-14:00 Allergiska reaktioner vid läkemedelsbehandling Maria Ingemansson
14:05-14:50 Basal klinisk farmakologi Synnöve Lindemalm & Christiane Garnemark
14:50-15:25 Paus  
15:25-16:10 Så jobbar Barnläkemedelsgruppen i Östergötland Barnläkemedelsgruppen Östergötland
16:15-17:00 Årsmöte BOL Christiane Garnemark

OBS! Detta är prel. program som kan komma ändras.
Hela vetenskapliga program för Barnveckan 2024 finns här.

announcement Nyheter

event Kalender