Om oss

Välkommen till Intresseföreningen för Barn och läkemedel!

Svenska Barnläkarföreningens Intresseförening för Barn och Läkemedel utgör en sammanslutning av läkare och andra yrkesgrupper med intresse och engagemang för läkemedel och läkemedelsutveckling för barn och ungdomar. Föreningen är en ideell allmännyttig intresseförening inom Svenska Barnläkarföreningen (BLF).

Föreningens syfte är

  • att främja intresset och kunskaper om läkemedel och utvecklingen av läkemedel för barn och ungdomar.
  • att sprida kunskap om behovet av säkra läkemedel för barn och ungdomar inom kliniska och vetenskapliga verksamhetssfären och till allmänheten.

Föreningen verkar för att underlätta läkemedelsutvecklingen genom nätverk förankrade inom berörda delar av sjukvården, i Sverige, Norden och internationellt.

Fortlöpande kommer föreningen att initiera utbildning, nyheter och kompetensutveckling för läkare och andra. Information om vad som är på gång får du här på hemsidan.

Har du någon fråga eller är du intresserad av att gå med i föreningen?
Hör av dig till: christiane.garnemark@regionstockholm.se
(Tacksam om namn, kontaktuppgifter, profession och affiliering anges).

Välkommen!

Christiane Garnemark

Ordförande

 

 


access_time 2023-06-01 14:20:51

announcement Nyheter

event Kalender