Styrelse

Ordförande

Christiane Garnemark
Specialist i barnmedicin och neonatologi, Med Dr
Barnkliniken vid Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Läkemedelsansvarig för Kvinnosjukvård och Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg
Medicinsk ansvarig för ePed-redaktionen i Västra Götalandsregionen

Vice Ordförande

David Holmberg
Specialist i barnmedicin
Barn- och ungdomskliniken, Sundsvalls sjukhus

david.holmberg@rvn.se 

Sekreterare

Maria Ingemansson

Specialist i barnmedicin och barnallergologi, Med Dr
Lung- och allergimottagningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus (ALB), Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Medlem i expertrådet för andningsvägar för region Stockholm

maria.ingemansson@regionstockholm.se

Kassör 

Michal Odermarsky
Specialist i barnmedicin och barnkardiologi, Med Dr
Barnhjärtcentrum, Skåne Universitetssjukhuset Lund
Medlem av Pediatriska kommittén (PDCO), Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
Vetenskaplig sekreterare

Jenny Kindblom

Docent, Specialist i klinisk farmakologi med inriktning på barn
Pediatrisk klinisk Prövningscentrum (PCRC), Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.
Styrelsemedlem i ESDPPP (European Society for Developmental, Perinatal and Pediatric Pharmacology)

jenny.kindblom@medic.gu.se

Ledamot

Marta Coelho

Specialist i barnmedicin och barnpsykiatri, Stockholm

marta.coelho@gmail.com

Ledamot

Myrsini Lemonaki

Specialist i barnmedicin
Barn- och ungdomskliniken, Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL), Trollhättan

myrsini.lemonaki@vgregion.se

Ledamot

Synnöve Lindemalm

Specialist i barnmedicin och i klinisk farmakologi, Med Dr
Barnakuten, Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Medicinskt ansvarig för ePed via läkemedelsgruppen vid ALB
Arbetar övergripande internationellt, nationellt och lokalt med patientsäkerhetsfrågor med fokus på läkemedel.

synnove.lindemalm@gmail.com

SLindemalm

Ledamot

Lisa Forsberg

Specialist i barnmedicin, Med Dr
Liljeholmen BUMM, Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), Karolinska Institutet

lisa.forsberg.1@ki.se


access_time 2021-10-04 11:20:12