Styrelse

Ordförande

Christiane Garnemark
Specialist i barnmedicin och neonatologi, Med Dr
Barnläkemedelsgruppen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Medlem i Styrelsen för European Society for Developmental, Perinatal and Pediatric Pharmacology (ESDPPP)

Vice Ordförande

Emma Honkaniemi

Specialist i barnmedicin, med Dr
Specialistmottagning barn och unga Liljeholmen BUMM, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm

emma.honkaniemi@regionstockholm.se

Sekreterare

Maria Ingemansson

Specialist i barnmedicin och barnallergologi, Med Dr
Lung- och allergimottagningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus (ALB), Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Medlem i expertrådet för andningsvägar för region Stockholm

maria.ingemansson@regionstockholm.se

Kassör 

Michal Odermarsky
Specialist i barnmedicin och barnkardiologi, Med Dr
Barnhjärtcentrum, Skåne Universitetssjukhuset Lund
Medlem av Pediatriska kommittén (PDCO), Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
Vetenskaplig sekreterare

Jenny Kindblom

Specialist i klinisk farmakologi med inriktning på barn, Docent
Klinisk Farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

jenny.kindblom@medic.gu.se

Ledamot

Synnöve Lindemalm

Specialist i barnmedicin och i klinisk farmakologi, Med Dr
Barnakuten, Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Medicinskt ansvarig för ePed via läkemedelsgruppen vid ALB
Arbetar övergripande internationellt, nationellt och lokalt med patientsäkerhetsfrågor med fokus på läkemedel.

synnove.lindemalm@regionstockholm.se

 

 

SLindemalm
Ledamot

Amelie Kjellstenius

Specialist i barnpsykiatri
Barn- och ungdomspsykiatri, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

amelie.kjellstenius@vgregion.se

Ledamot

Karin Melbin

Specialistsjuksköterska inom barn och ungdom
Sektionsledare Medicin dagsjukvård barn, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

karin.melbin@vgregion.se 

 

Ledamot

Sophie Fjeldseth-Sager

Specialist i barnmedicin
Barnkliniken, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

sophie.fjeldseth@vgregion.se


access_time 2023-06-01 09:57:55