SwedPedMed

Kunskapen om barns läkemedelsbehandling behöver öka. Störst behov finns inom området klinisk forskning och utveckling av läkemedel och deras användning på barn.  Intresseförening för barn och läkemedel (BOL), som organisatoriskt ligger under Svenska Barnläkarföreningen, har nu skapat ett svenskt nätverk för klinisk prövning och utveckling av läkemedel för barn kallat SwedPedMed. Den svenska organisationen ingår i såväl ett nordiskt samarbete som ett europeiskt sådant. Klicka på länken!

SwedPedMed

English:

Half of medicines to Swedish children in hospitals are off-lable, meaning that the pharmacotherapy relies largely on medicines intended for adult use. Medicines for which there is no research data on effects, long-term effects or adverse effects. Knowledge in children’s medication needs to increase. The association for children and medicines (BOL), organizationally located under the Swedish Pediatric Society, has among other things created a Swedish network for clinical trials and drug development for children called SwedPedMed. The Swedish organization is included in both the Nordic cooperation as in European. For more information, click the link!

SwedPedMed


access_time 2017-05-30 10:33:14