Kallelse till årsmöte och tack för mig!

Publicerad
2018-03-23 11:00:29
Skribent
Estelle Naumburg

Vänner!

Nu är det dags för nytt årsmöte i vår unga förening, se kallelse! Hoppas många av er dyker upp. Verksamhetsberättelsen kommer snart i ett seprarat mail!

Att strida och arbeta för säkra läkemedel till barn ligger oss alla varmt om hjärtat! Barns läkemedelsutveckling är fortfarande eftersatt, men saker händer! Många goda krafter, därav många av er! arbetar på olika sätt för att barns tillgång till läkemedel är säkra och ges på säkert sätt. Vår förening Barn och läkemedel, BOL, har funnits i knappt fyra år, och jag har under den tiden varit ordföranden i tre av dessa. Ofta förundras jag och är stolt över hur föreningen har utvecklats och vilken kraft och engagemang det finns i vårt land för barn och läkemedelsfrågor. Vi är nu en etablerad och mycket uppskattad del av Barnveckans program. Vi är en självklar remissinstans och kunskapsresurs när det gäller läkemedelesfrågor för barn och ungdomar. Vi finns med i flera nationella och internationella organisationer och som expert-representanter vid flera myndigheter. Det svenska nätverket för läkemedelsutveckling till barn SwedPedMed, som är startat av vår föreningen, har fått vind under vingarna i sitt arbete och samarbetar också med nordiska och europiska nätverk. Det är en start utveckling av våra hjärtefrågor i föreningen!

Nu avgår jag som ordföranden för föreningen, och med varm hand lämnar jag över ordförandeklubban till en stark, sprudlande och kompetent förening och ny styrelse (som ni väljer på årsmötet!). Jag kommer att arbeta vidare med det nu självständiga nätverket SwedPedMed, med målet att barn och ungdomar i framtiden har lika god läkelsutveckling och dokumentation som vuxna. “Children are one third of the worlds population, but all our future” (UN select panel for the Promotion of Child Health, 10981).

Tack för mycket givande år, jag har lärt mig mycket och fått många nya vänner!

mvh

estelle

 

Kallelse och agenda till årsmöte 2017-04-24

BLF´s Intresseförening för barn och läkemedel

Datum, tid: Tisdagen den 24 april 2018, kl 17.00-17.45

Plats: Aros Congress Center i Västerås, sal 302

Agenda

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
 3. Fråga om mötet varit behörigt sammankallat
 4. Godkännande av föregående årsmötesprotokoll
 5. Verksamhetsberättelse 2017
 6. Ekonomisk rapport och revisorsberättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av ny styrelse, revisor samt revisorssuppleant
 9. Val av valberedning
 10. Övriga frågor
 11. Mötet avslutas

forum Kommentarer

Kommentera