Kallelse och agenda till årsmöte 2021 för BLF’s Intresseförening för barn och läkemedel

Publicerad
2021-07-29 14:41:44
Skribent
Christiane Garnemark

Hej alla BOL-medlemmar!

Om två månader är det dags för nästa årsmöte även om det känns att vi nyligen har hållit en sådan. Tack vare Covid-19 är ju alla datum för årsmöten omkullkastade så det gäller bara följa strömmen.

Eftersom vi håller som regel våra årsmöten under barnveckan så kommer vi håller årets årsmöte under barnveckan som hålls i Stockholm den 27-30 september.

Jag vill passa på och göra reklam för vårt program under barnveckan. Följande föreläsningar kommer vi håller den 30 september:

 • Kl. 8:15-9:50:                Läkemedel för barn nu, förr och i framtiden (Birger Winbladh, Elin Kimland, Dag Larsson)
 • Kl. 10:25-11:10:            Kliniska läkemedelsstudier (Jenny Kindblom, Tina Kjellén)
 • Kl. 11:15-12:00:            Bäst practice iordningställande (ePed Centralredaktion)
 • Kl. 13:15-14:50:            Läkemedel vid svår sjukdom (Synnöve Lindemalm, Christiane Garnemark)

 

Kallelse och agenda till årsmöte för BLF´s Intresseförening för barn och läkemedel

Datum/tid:       Torsdag, den 30 september 2021, kl. 15:30-16:30

Plats:                  Aula Medica, Lokal Eva och Georg Klein alt. digitalt via Teams

Kallelse och agenda till BOLs årsmöte 2021

Agenda

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
 3. Fråga om mötet varit behörigt sammankallat
 4. Godkännande av föregående årsmötesprotokoll
 5. Verksamhetsberättelse 2021
 6. Ekonomisk rapport och revisorsberättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av ny revisor
 9. Val av valberedning
 10. Övriga frågor

Har ni önskemål om frågor som ska tas upp som övriga frågor maila mig så uppdatera jag agendan. Vill ni ansluta via teams så hör av er till mig senast tisdag 28 september så skickar jag en länk till er.

Välkomna

Christiane Garnemark, Ordförande i BLF’s Intresseföreningen för Barn och Läkemedel (BOL)

mail: christiane.garnemark@vgregion.se

 

 

forum Kommentarer

Kommentera