Temadag pediatriska studier – 220323

Publicerad
2022-01-14 10:22:03
Uppdaterad
2022-01-14 10:27:48
Skribent
Christiane Garnemark

Temadagen ger dig en grundläggande förståelse för hur studier på barn och ungdomar skiljer sig från studier på vuxna och vad som är specifikt för studier på barn och ungdomar. Dagen kommer att fokusera på vetenskapliga, regulatoriska, etiska och praktiska skillnader/aspekter. Du kommer att få lyssna till seniora experter samt få möjlighet att dela och diskutera egna erfarenheter. Du kommer även att få ta del av inspiration och praktiska tips.
(Flyer_Pediatriska kliniska studier_23 mars 2022)

Målgrupp
Du som jobbar eller kommer i kontakt med forskning som inkluderar barn och ungdomar eller pediatriska kliniska studier, tex inom hälso- och sjukvård, akademi och på läkemedelsföretag.

Medverkande och program
Anders Castor, barnonkolog och klinisk etiker, Skånes Universitetssjukhus;
Ann Hellström, professor och läkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset;
Carola Pfeiffer Mosesson, forskningssjuksköterska, Sahlgrenska universitetssjukhuset;
Ensio Norjavaara, docent och läkare, Global Development Medical Director, AstraZeneca;
Jenny Kindblom, docent och läkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset;
Tina Kjellén, enhetschef Prövningsenhet barn, Sahlgrenska universitetssjukhuset;
Viveca Odlind, professor och läkare, senior expert Läkemedelsverket

Tid och plats
23 mars 2022, Lilla Bommen Konferenscenter, Göteborg alternativ online via Zoom.

Program uppdateras inom kort.
Håll utkik på hemsida: www.lakemedelsakademin.se!

forum Kommentarer

Kommentera