Kallelse och agenda till årsmöte 2022 för BLF´s Intresseförening för barn och läkemedel

Publicerad
2022-07-15 14:11:28
Uppdaterad
2022-09-27 18:26:00
Skribent
Christiane Garnemark

Datum och tid: Fredag 30 september 2022 kl. 15.30 –16.30
Lokal: Mötet kommer att hållas digitalt via Teams, för länk maila maria.ingemansson@regionstockholm.se

Agenda

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande, sekreterare samt justeringsmän
 3. Fråga om mötet varit behörigt sammankallat
 4. Godkännande av föregående årsmötesprotokoll
 5. Verksamhetsberättelse 2022
 6. Ekonomisk rapport och revisionsberättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av nya styrelsemedlemmar
 9. Val av revisor
 10. Val av valberedning
 11. Förslag till stadgeändring angående utlysande av kallelse till årsmöte
  (Förslag till stadgeändring)
 12. Övriga frågor
  – Med anledning av kallelsen till årsmötet i Barn och Läkemedel (BOL) borde vi inte ta upp tillgängligheten till våra EES-texter. för läkarkåren? Anser BOL att det bör finnas tillgängliga och att det är en viktig fråga att driva?

Vid önskemål avseende frågor att ta upp, maila gärna mig, särskilt om det rör sig om en mer omfattande fråga senast 23 september, för uppdatering av agendan.

De som önskar delta digitalt uppmanas att höra av sig till mig senast 28 september så skickar jag länk.

Maria Ingemansson
Sekreterare
Barnläkarförbundets intresseförening för barn och läkemedel (BOL)
Mail: maria.ingemansson@regionstockholm.se