Årsmöte, valberedningens förslag till styrelse och Verksamhetsberättelse 2017

Publicerad
2018-04-23 08:11:25
Uppdaterad
2018-04-23 08:13:05
Skribent
Estelle Naumburg

Hej alla!

Varmt välkomna till årsmötet nu på tisdag den 24 April i sal 302 kl17.00-17.45. Då presenterar vi  verksamhetsberättelsen för 2017  och väljer ny styrelse. Se nedan valberedningens förslag till ny styrelse och verksamhetsberättelsen. Väl mött! /Estelle

 

Valberedningens förslag till ny styrelse (samtliga väljs på 2 år):

Ordföranden: Lisa Forsberg

Vice Ordföranden: Christiane Garnemark

Vetenskaplig sekreterare: Jenny Kindblom

Sekreterare: Myrsini Lemonaki

Kassör: Michal Odermarsky

Styrelsemedlem: Estelle Naumburg

Styrelsemedlem: Synnöve Lindemalm

Styrelsemedlem: Ola Andersson

Adjungerad Styrelsemedlem: Anders Rane

Verksamhetsberättelse 2017

Styrelsenbestodav

Ordföranden: Estelle Naumburg. Viceordföranden: Lisa Forsberg. Sekreterare: Christiane Garnemark. Vetenskapligsekreterare: Jenny Kindblom. Kassör: Synnöve Lindemalm. Ledamöter:Elisabeth Norman,Ola Andersson, Anders Rane.

Föreningen har 76 medlemmar (inklstyrelsen),vilket innebär att en ny medlem till kommit under året.

Styrelsen har haft sex möten under 2017 och ett års möte.

Rapportfrånkassör:

Ingående 15 451,90
Inkomster 0,00
Utgifter 9 067,00
Årets resultat -9 067,00
Utgående saldo 6 384,90

 

Den stora utgiften i år är skatt, eftersom vi drog hem så mycket pengar förra året.

Verksamhetunder2017:

Föreningen utgör en sammanslutning av läkare och andra yrkesgrupper med intresse och engagemang för läkemedel och läkemedelsutveckling för barn och ungdomar. Under året har föreningen arbetat med att fortsätta med utbildning, svarat på remisser och arbetat med nätverksbildade för läkemedelsutveckling för barn.

Under året har föreningen haft följande aktiviteter:

Utbildning:

Ett symposium tillsammans med Läkemedelsverket (Symposium om barn och läkemedel- säkerhet i ordination och hantering; nya rön och rekommendationer), en fortsättningskurs som gavs vid två tillfällen (Praktisk pediatrisk farmakologi för kliniker 2.0) samt två mycket uppskattade och välbesökta workshops (Läkemedel och amning: vad behöver barnläkaren veta? och ePed- säkrare läkemedelsordination i praktiken) anordnades på Barnveckan Göteborg 2017.

Kunskapsresurs och representation:

Föreningen har en representant, genom Läkarförbundet, i nationella läkemedelsstrategins expertgrupp, Synnöve Lindemalm.

Föreningen har en representant i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik, Synnöve Lindemalm.

Föreningen har representation i styrelsen för ESDPPP(European Society for Developmental, Perinatal, Pediatric Pharmacology), Jenny Kindblom.

Remiss:

Föreningen har svarat på tre remisser under året;

  • Remiss Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel (SOU 2017:76)
  • Remiss Nationell läkemedelslista (Ds 2016:44)
  • Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt (SOU 2017:87)

 

Nätverk för läkemedelsutveckling; SwedPedMed

SwedPedMed har under 2017 fortsatt att utvecklas. Nätverket är med i två Europeiska nätverksprojekt, dels PedCRIN som startade i januari 2017 och under 2017 varit med i uppstarten av konsortiet CONECT4CHILDREN(c4c) som drar igång 1 maj 2018.

Nätverket har också representerat Sverige vid Enpr-EMAs årliga workshop, maj 2017 i London, samt vid det första nordiska konferensen för läkemedel till barn, juni 2017 i Helsingfors.

SwedPedMed annordnade tillsammans med läkemedelsverket ett möte i december 2017 för intressenter. Det blev en stor uppslutning vid mötet med representanter från såväl industrin, som från forskningsnoderna vid kliniska studier Sverige samt från akademin.

Två förfrågningar om läkemedelsprövning har förmedlats via BOL (SwedPedMed) under 2017.

 

 

 

forum Kommentarer

Kommentera