Verksamhetsberättelse

  • Sön 24 apr 2016

    Verksamhetsberättelse 2015

    Svenska Barnläkarföreningens intresseförening: Barn och Läkemedel Svenska Barnläkarföreningen 2016-04-03   Verksamhetsberättelse 2015 Föreningen bildades augusti 2014 med en interminstyrelse, och sedan första årsmötet den 23 April 2015 har föreningen en permanent styrelse: Ordföranden: Estelle Naumburg. Vice ordföranden: Anders Rane. Sekreterare:…